Jeugd Boulder 1 CDE , Sun, 27 Jan 2019 10:00:00 +0100, Block013, Tilburg

Discipline: Boulder
League: JEUGD BOULDER CDE 2019
Status: Processed
Description: Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Jeugd C [2006 en 2007], Jeugd D [2008 en 2009] en Jeugd E [2010 en 2011]. Jongens en Meisjes vormen per leeftijdscategorie een eigen wedstrijdcategorie, in totaal zijn er 6 wedstrijdcategorieën.

Er wordt geklommen in twee startgroepen. Jeugd E en Jeugd D vormen startgroep 1 en Jeugd C vormt startgroep 2.

De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit één ronde met per categorie 10 flash boulders. Per boulder mag je maximaal 5 pogingen doen. De definitieve rondetijd wordt op de wedstrijddag mede bepaald door het aantal deelnemers per startgroep.

Het voorlopige tijdschema is als volgt:
10.00 uur Block013 en aanmelding open
10.30 uur Sluiting aanmelding startgroep 1
10.45 uur Start startgroep 1
13.45 uur Einde startgroep 1
14.00 uur Prijsuitreiking startgroep 1
14.30 uur Sluiting aanmelding startgroep 2
14.45 uur Start startgroep 2
17.30 uur Einde startgroep 2 & aansluitend prijsuitreiking startgroep 2

Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.

 Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt voor alle deelnemers €15,-.

Meisjes D

The competitionresults are not public.

Meisjes E

The competitionresults are not public.

Youth Female U14

The competitionresults are not public.

Jongens D

The competitionresults are not public.

Jongens E

The competitionresults are not public.

Youth Male U14

The competitionresults are not public.