Jeugd Boulder 2 CDE , Sun, 12 Jan 2020 10:00:00 +0100, Bolder Neoliet, Rotterdam

Discipline: Boulder
League: Jeugd Boulder CDE 19/20
Status: Processed
Description: Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Jeugd C [2007 en 2008], Jeugd D [2009 en 2010] en Jeugd E [2011 en 2012]. Jongens en Meisjes vormen per leeftijdscategorie een eigen wedstrijdcategorie, in totaal zijn er 6 wedstrijdcategorieën.

De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit één ronde met per categorie 10 flash boulders. Per boulder mag je maximaal 5 pogingen doen. De definitieve rondetijd wordt op de wedstrijddag mede bepaald door het aantal deelnemers per startgroep.

Het voorlopige tijdschema is als volgt:
10:00 uur Boulderhal open en aanmelding open
10:45 uur Sluiting aanmelding categorie D + E
11:00 uur Start categorie D + E
13:00 uur Einde categorie D + E
13:00 uur Sluiting aanmelding categorie C
13:15 uur Prijsuitreiking categorie D + E
13.30 uur Start categorie C
16:00 uur Einde categorie C + aansluitend prijsuitreiking

Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.

 Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt voor alle deelnemers €15,-.

Meisjes D : The competitionresults are not public.

Meisjes E : The competitionresults are not public.

Meisjes U14 : The competitionresults are not public.

Jongens D : The competitionresults are not public.

Jongens E : The competitionresults are not public.

Jongens U14 : The competitionresults are not public.