Jeugd Lead 1 CDE, Sun, 15 May 2022 11:30:00 +0200, MN Dordrecht

Discipline: Lead
League: 2022 JEUGD LEAD CDE
Status: Processed
Description:
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit één ronde waarin 6 flashroutes worden geklommen. De Jeugd C klimt een deel van de routes voor. Jeugd D klimt minimaal één route voor. Alle andere routes worden toprope geklommen. Meisjes en Jongens klimmen dezelfde routes maar hebben wel een eigen uitslag.

Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Jeugd C [Geboortejaar 2009 en 20010], Jeugd D [2011 en 2012] en Jeugd E [2013 en 2014]

Tijdschema:

10.30 uur Klimhal open
11:00 uur Sluiting aanmelding Jeugd Meisjes C en Jeugd D+E
11.30 uur Start Jeugd Meisjes C en Jeugd D+E
13:00 uur Sluiting aanmelding Jeugd Jongens C
13:55 uur Start Jeugd Jongens C (aansluitend aan Meisjes C nr 107, tijd indicatief)
14:45 uur Einde wedstrijd + prijsuitreiking Jeugd D + E
16:55 uur Einde wedstrijd + prijsuitreiking Jeugd C

Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het ABNK van toepassing is.
- Het IFSC reglement van 2022 is van toepassing.

Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €17,50,- en dient bij inschrijving betaald te worden middels een online betaling.

Meisjes D

The competitionresults are not public.

Meisjes E

The competitionresults are not public.

Meisjes U14

The competitionresults are not public.

Jongens D

The competitionresults are not public.

Jongens E

The competitionresults are not public.

Jongens U14

The competitionresults are not public.