RAB NSK LEAD 2023, Sat, 11 Feb 2023 09:30:00 +0100, Neoliet Noord, Eindhoven

Discipline: Lead
League:
Status: Processed
Description:
Het NSK Lead is een jaarlijks terugkerend evenement waar studenten uit klimmend
Nederland strijden om de eretitel beste studenten klimmer van het jaar!

Hiervoor wordt in een klimhal een groot aantal routes uitgezet, die het strijdtoneel vormen
voor de klimmers. De dag begint met het klimmen van kwalificatie routes, waarna de zes
dames en heren die tijdens de kwalificatie de meeste punten hebben weten te scoren
doorgaan naar de finale. De kwalificaties zullen in twee tijdsloten plaatsvinden, door de grote
hoeveelheid deelnemers.

De zes beste dames en heren zullen strijden om de eretitel in de finale, en de dame of heer
die het meeste aantal punten haalt zal er vandoor gaan met de titel. Daarnaast zijn er mooie
prijzen te winnen voor de deelnemers van dit evenement.

Naast klimmen zijn er ook een hoop leuke side events, waarbij tevens mooie prijzen worden
weggegeven. Zo blijft het evenement ook leuk voor de student die niet bijzonder hard klimt.

Het globale programma is als volgt:
9.00: Deuren open
9.30-13.30: Eerste Tijdslot Kwalificaties
14.00-18.00: Tweede Tijdslot Kwalificaties
17.30: Start Avondeten
18.45: Sluit Isolatie
19.30: Start Finales Mannen en Vrouwen
21.00: Einde Finales en prijsuitreiking
21.30: Start Feest

Kwalificaties
Er zullen 13 kwalificatie routes aanwezig zijn. De punten voor het bereiken van zones zal
verdeeld worden over de hoeveelheid deelnemers die de zone bereikt hebben.

Finale
Er zal een mannen en dames finale route aanwezig zijn. De zes mannen en vrouwen met de
meeste punten zullen de route klimmen om te bepalen wie zich de beste studenten klimmer
van het jaar mag noemen.

De uitslag van de competitie vind je hier: https://nsk.alpenclub.nl/results-2023/

--------------------------------------

The NSK Lead is an annual event where students from all over the Netherlands compete for
the honorary title of best student climber of the year!

For this purpose, a large number of routes are set out in a climbing hall, which form the
battleground for the climbers. The day starts with climbing qualification routes, after which
the six ladies and gentlemen who managed to score the most points during the qualifications
will move on to the finals. The qualifications will take place in two time slots, due to the large
number of participants.

The top six ladies and gentlemen will compete for the honorary title in the finals, and the lady
or gentleman who gets the most points will take the title. In addition, there are great prizes to
be won for the participants of this event.

In addition to climbing, there are also a lot of fun side events, where great prizes are also
given away. This way the event remains fun for the student who does not climb particularly
hard.

The global program is as follows:
9.00: Hall opens
9.30-13.30: First Timeslot Qualifications
14:00-18:00: Second Timeslot Qualifications
17.30: Start Dinner
18.45: Close Isolation
19.30: Start Finals Men and Women
21.00: End Finals and prize ceremony
21.30: Start Party

Qualifications
There will be 13 qualifying routes. The points for reaching zones will be divided by the
number of participants who have reached the zone.

Final
There will be a men's and women's final route. The six men and women with the most points
will climb the route to determine who can call themselves the best student climber of the
year.

The result of the competition can be found here: https://nsk.alpenclub.nl/results-2023/
Women

The competitionresults are not public.

Men

The competitionresults are not public.